Grek Sikkeleri Hakkında Bilgi

Antik sikkeler Grek, Roma ve Bizans sikkeleri olarak üç büyük grupta toplanmaktadır.
Bunların birbirinden çok ayrı özellikleri, görünümleri ve problemleri vardır. Kronoloji bakımında ilk sırayı Grek sikkeleri alırlar.
Bu sikkeler Büyük Krallıklar, Grek şehir devletleri, bu şehirlerin teşkil ettiği Birlikler ve bazı şehir ve kabile kralları olmak üzere 1600'e yakın örgüt tarafından basılmıştır. Üzerlerinde Grek yazısı ile birlikte bazı yerli yazıları yer alır. Bu sikkeler Arkeolojide olduğu gibi, üç devir içinde tetkik edilirler.

ARKAİK DEVİR
Bu devir sikkenin ilk kez ortaya çıktığı tarih ile başlar. 5.yy'da Perslerle Grekler arasındaki savaşlara kadar (M.Ö. 480 veya 490) sürer.

KLASİK DEVİR
Bu devir Eski Çağlar sanatının en parlak devridir. 480'de başlar, aşağı yukarı 330'a kadar devam eder.

HELLENİSTİK DEVİR
Büyük İskender'in Pers Büyük kralı olduğu M.Ö. 330 tarihi ile başlar, Hellenistik devir krallıklarından Mısır'ın Roma devleti idaresi altına girdiği M.Ö. 30 senesinde son bulur.